Prezentare generală

Strategia de dezvoltare a Administrației Grădina Zoologică București

Strategia de dezvoltare a Administrației Grădina Zoologică București

Principalele obiective ale Administrației Grădina Zoologică  constau în principal în următoarele

 1. Educația evolutivă de calitate, prin dezvoltarea de oportunități și experiențe inovatoare, puse la dispoziția publicului pentru ca acesta să înțeleagă și să exploreze
 2. Satisfacerea curiozității publicului cu privire la animale și comportamentul acestora
 3. Furnizarea de oportunități pentru vizitatori, respectiv de a învăța și a-și dezvolta cunoștințele, precum și de a trăi experiențe noi, care să-i motiveze să aibă grijă de natura, în ansamblul ei
 4. Elaborarea de programe specifice care promovează și încurajează interesul pentru natură
 5. Organizarea de evenimente de recreere cât mai atractive pentru a spori numărul vizitatorilor, determinandu-i astfel să fie motivați în a înțelege și proteja natura și viața salbatică.
 6. Conștientizarea vizitatorilor asupra importanței protejării și conservării vieții sălbatice, de a ajuta la protejarea speciilor existente, a ecosismelor prin conservare.
 7. Expunerea speciilor pe care le deţine, creând acestora condiţiile de viaţă necesare, inclusiv din perspectiva menținerii și dezvoltării comportamentului natural specific
 8. Realizarea de cercetari legate de menţinerea şi întreţinerea animalelor sălbatice în captivitate;
 9. Colaborează cu grădini zoologice din alte ţări şi cu organisme internaţionale (Asociaţia Europeană a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor, etc) la alcătuirea colecţiilor de animale, inclusiv reproducere, schimburi, achiziţii, înstrăinari de animale, ţinând cont de reglementările interne şi internaţionale;
 10. Asigurarea integrităţii, protejării şi valorificării patrimoniului public încredinţat
 11. Organizarea de activităţi care să contribuie la agrementul şi distracţia vizitatorilor
 12. Planificărea și execuția bugetară în raport de necesitățile determinate
 13. Colaborarea şi cooperarea cu instituţii publice şi ştiintifice, de protecţia mediului, regii şi societăţi comerciale din ţară şi străinatate;

Context general

La nivel mondial:

·         În fiecare an, aproximativ 13 milioane hectare de habitat natural este distrus

·         În ultimii 10 ani a existat o creștere semnificativă și continuă a numărului speciilor amenințate.

·         Conform ultimelor raportări ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Speciilor (IUCN) sunt identificate peste 4.500 de specii amenințate critic cu dispariția.

·         În baza ultimelor evaluări realizate în anul 2017 s-a determinat o modificare și o încadrare a multor specii din categoria vulnerabil sau amenințat cu dispariția în amenințat critic cu dispariția.

În prezent procentajul speciilor încadrate în categoria amenințate cu dispariția în raport de fiecare grup este următorul: cycads 63% (63-64%); amfibieni 41% (32-55%); reptile 35% (30-45%); corali 33% (27-44%); crustacee 27% (17-56%); mamifere 25% (22-36%); păsări 13% (13-14%); pești 7% (7-18%)

EX (extinct) – Dispărută,

Extinctă EW (extinct in the wild) – Dispărută din sălbăticie, Extinctă în sălbăticie, Dispărută din natură/

CR (critically endangered) – În pericol critic de dispariție, În pericol mare de dispariție, Critic amenințată cu dispariția/

EN (endangered) – În pericol de dispariție, Amenințată cu dispariția/

VU (vulnerable) – Vulnerabilă/

NT (near threatened) – Aproape amenințată cu dispariția, Potențial amenințată cu dispariția/

LC (least concern) – Neamenințată cu dispariția , Cu probabilitate mică de dispariție/

DD (data deficient) – Date insuficiente/

NE (not evaluated) – Neevaluată, Starea de conservare nu a fost încă evaluată de IUCN

Având în vedere contextul general, precum și având în vedere misiunea și obiectivele Grădinii Zoologice București este important și esențial ca aceasta să răspundă așteptărilor comunității în privința implicării și conștientizării necesității de protejare a mediului înconjurător și a vieții sălbatice. De asemenea este imperativ ca instituția noastră să realizeze și să valorifice experiența sa pentru a face fața unor provocări la nivel global, într-o lume în care pierderea habitatului natural și extincția speciilor este într-o continuă creștere.

Aplicarea unei strategii de dezvoltare pornește de analiza situației actuale atât din perspectiva intern organizațională a Grădinii Zoologice București, cât și prin raportare la contextul internațional privind necesitatea de consolidare a eforturilor grădinilor zoologice în aplicarea măsurilor de conservare a speciilor. Numărul ridicat la vizitatorilor anuali ai grădinii zoologice (peste 150.000) indică că Gradina Zoologică Bucuresti reprezintă un punct de atracție atât pentru cetățenii Bucureștiului, dar și pentru cei din alte zone. De asemenea, Grădina Zoologică București contribuie esențial la atragerea turiștilor străini, oferind o experință unică.

Cerințele minime dezvoltate la nivel național, comunitar și internațional impun stabilirea unei strategii de dezvoltare bazată pe trei arii principale de acțiune:

 

Strategia de dezvoltare Administrația Grădina Zoologică București 2017 -2018

PLAN INTEGRITATE ADMINISTRAȚIA GRADINA ZOOLOGICĂ