Prezentare generală

Strategia de dezvoltare a Administrației Grădina Zoologică București

Strategia de dezvoltare a Administrației Grădina Zoologică București 

Principalele obiective ale Administrației Grădina Zoologică se desfășoară pe următoarele linii directoare:

  1. Educație dinamică și conștientizatoare, prin dezvoltarea de oportunități și experiențe inovatoare, pro-active puse la dispoziția publicului.
  2. Sensibilizarea vizitatorilor asupra rolului și importanței unei grădini zoologice moderne în demersurile de protejare și conservare a vieții sălbatice și ecosistemelor.
  3. Elaborarea de programe specifice care promovează și încurajează interesul pentru natură și construirea în conștiința publică a unei atitudini constante, pozitive, față de conservarea mediului și vieții sălbatice.
  4. Organizarea de acțiuni, după un calendar al evenimentelor bio-ecologic pentru a spori numărul vizitatorilor, determinându-i astfel să fie motivați în a înțelege și proteja natura și viața sălbatică.
  5. Expunerea speciilor din colecție, găzduite în condiţii de viaţă optime, inclusiv din perspectiva menținerii și dezvoltării comportamentului natural specific.
  6. Realizarea de cercetări legate de menţinerea şi întreţinerea animalelor sălbatice în captivitate.
  7. Colaborează cu grădini zoologice din țară și străinătate şi cu organisme națioanale și internaţionale (Asociaţia Europeană a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor, etc) la alcătuirea colecţiilor de animale, inclusiv reproducere, schimburi, achiziţii, înstrăinări de animale, ţinând cont de reglementările interne şi internaţionale.
  8. Asigurarea integrităţii, protejării şi valorificării patrimoniului public încredinţat.
  9. Planificărea și execuția bugetară în raport de necesitățile determinate.
  10. Colaborarea cu instituții de învățământ de stat și private, în vederea realizării de programe educaționale dedicate tinerelor generații.

CONTEXT GENERAL

La nivel mondial:

O treime din toate speciile analizate în cadrul Listei Roșii realizate de IUCN sunt amenințate cu dispariția.

Față de statisticile precedente, au apărut aproape 9000 de specii, totalul fiind de 105,732 pe care riscăm să le pierdem în următorii ani.

Zonele verzi dispar într-un ritm ingrijorător, atât datorită defrișărilor masive cât și a poluării. Pădurile sunt indispensabile vieții pe pământ, acoperind 30 % din suprafața terestră și găzduind 80% din biodiversitate.

 

 

În prezent procentajul speciilor încadrate în categoria amenințate cu dispariția în raport de fiecare grup este următorul: cycads 63% (63-64%); amfibieni 41% (32-55%); reptile 35% (30-45%); corali 33% (27-44%); crustacee 27% (17-56%); mamifere 25% (22-36%); păsări 13% (13-14%); pești 7% (7-18%)

EX (extinct) – Dispărută,
Extinctă EW (extinct in the wild) – Dispărută din sălbăticie, Extinctă în sălbăticie, Dispărută din natură/
CR (critically endangered) – În pericol critic de dispariție, În pericol mare de dispariție, Critic amenințată cu dispariția/
EN (endangered) – În pericol de dispariție, Amenințată cu dispariția/
VU (vulnerable) – Vulnerabilă/
NT (near threatened) – Aproape amenințată cu dispariția, Potențial amenințată cu dispariția/
LC (least concern) – Neamenințată cu dispariția , Cu probabilitate mică de dispariție/
DD (data deficient) – Date insuficiente/
NE (not evaluated) – Neevaluată, Starea de conservare nu a fost încă evaluată de IUCN

Grădina Zoologică din București reprezintă un reper important, unic prin specificul său în spațiul urban al capitalei, ce contribuie esențial la atragerea turiștilor și este o oportunitate de petrecere a timpului liber de calitate pentru bucureșteni.

Strategiile de dezvoltare pornesc de o analiză complexă a situației actuale atât din perspectiva intern organizațională a Grădinii Zoologice București, dar și prin raportare la contextul internațional privind necesitatea de consolidare a eforturilor grădinilor zoologice în aplicarea măsurilor de conservare a speciilor și de protecție a mediului.

Având în vedere contextul general, misiunea și obiectivele Grădinii Zoologice București se dezvoltă permanent, odată cu creșterea numărului de vizitatori și interesul progresiv al publicului. Dinamica acțiunilor de comunicare urmărește implicarea publicului în demersurile eco-civice și un permanent dialog cu acesta pentru a furniza informații profesioniste, actualeși de interes pentru toate categoriile de vârstă.

Grădina Zoologică București valorifică întreaga sa experintă pentru a se acorda la programele internaționale de luptă împotriva degradării alarmante a mediului înconjurător, a dispariției speciilor și pierderea habitatelor naturale ale acestora.

Cerințele minime dezvoltate la nivel național, comunitar și internațional impun stabilirea unei strategii de dezvoltare bazată pe trei arii principale de acțiune:

 

Strategia de dezvoltare Administrația Grădina Zoologică București 2019-2020

Plan Integritate Administrația Grădina Zoologică 2018-2020