Transparență

Situații financiare

În cadrul acestei secțiuni pot fi identificate informațiile relevante privind utilizarea fondurilor financiare, constând în principal în următoarele:

Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției

Strategia anuală de achiziții publice

Programul anual de achiziții publice