Formular de informații de interes public

Formular solicitare în baza Legii 544/2001

Formular solicitare în baza Legii 544/2001

11 + 14 =

Grădina Zoologică București
Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1

Gradina Zoologică București

Solicitarea informațiilor de interes public se poate realiza verbal, în scris, electronic sau pe suport de hârtie, utilizând datele de contact specificate mai sus.Pentru a simplifica procesul de solicitare a informatiilor de interes public va punem la dispozitie formularul online. Timpul estimat pentru completarea si transmiterea formularului este de 10 minute.

Administrația Gradina Zoologică are obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării.
În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pot fi consultate in sectiunea Prezentare Generală- Legislație – Legislație națională.