Locatia

Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Autobuz: 330

Contactați-ne

Adresa: Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1
București

Telefon: +40 21 2690600

Cum ajung: Autobuz linia 301

Comunicare în formă electronică cu instituțiile publice

Ținând seama de prevederile Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale OUG nr.38 din 30.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr.289 din 07.04.2020, referitoare la reglementarea cadrului general pentru utilizarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice a semnăturii electronice și a documentelor electronice, Administrația Grădina Zoologică stabilește ca principală modalitate de primire a documentelor electronice, semnate în baza unui certificat digital autorizat, să fie poșta electronică, la adresa de mail: contact@bucurestizoo.ro

Această reglementare decurge din necesitatea limitării, pe cât posibil, a contactului direct între persoane, în contextul răspândirii virusului Covid-19, dar și utilizarea pe scară largă a  mijloacelor electronice de comunicare, în condiții de perfectă legalitatea și securitate.