1. Introducere

Website-ul www.bucurestizoo.ro (“website-ul nostru” sau “acest website”) este deținut și operat de către Administrația Grădina Zoologică, instituție de interes public cu sediul social în București, Vadul Moldovei, nr 4, sector 1.
În prezenta secțiune, generic intitulată ”Termeni și condiții” sunt stipulate condițiile standard ce vor sta la baza utilizării acestui website, în orice condiții și pe toate și oricare dispozitive. Acești termini vor fi aplicați în totalitate și identifică modalitatea de utilizare corespunzătoare de către dumneavoastră a acestui website, a tuturor imaginilor, secțiunilor, funcționalităților din cadrul website-ului.
Prin utilizarea, vizionarea acestui website și a serviciilor sau a funcțiilor oferite în cadrul website-ului, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare.
Ne rezervăm dreptul ca la absoluta noastră discreție, să schimbăm, modificăm, ștergem sau să adăugăm termeni, în orice moment, fără notificarea dumneavoastră prealabilă, modificări ce vor fi de aplicabilitate imediată.
Termenii și condițiile se pot modifica din motive care includ:
(a) modificări ale cerințelor legale sau de reglementare pe care trebuie să le respectăm;
(b) modificari ale website-ului sau ale tehnologiei folosite, etc.
Atunci când reveniți pe website, vă rugăm să verificaţi data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.

Definiții:
Pentru claritate, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
Website – definește site-ul web găzduit la adresa www.bucurestizoo.ro, paginile, secțiunile, subpaginile și subsecțiunile acestuia, conținutul în imagini statice ori dinamice, textul și orice alt material prezent la această adresă. Totodată, acest termen va defini elementele de construcție pentru paginile găzduite, elementele de cod, secvențele logice precum și orice alt altgoritm logic prezent la acestă adresă;
Vizitator – orice persoană, fără limitare, care accesează, în orice mod acest site;
Utilizator – orice persoană, care a primit drepturi de utilizare ori a beneficiat de un proces de înregistrare în legătură directă ori indirectă cu site-ul;

2. Drepturi de proprietate intelectuală
Site-ul, conținutul acestuia precum și orice alt material corelat în orice mod cu site-ul, prezent la adresa web www.bucurestizoo.ro, precum și orice alt material informativ corelat direct sau indirect la site, sunt proprietatea Administrației Grădina Zoologică. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, mărcilor, design-ului (cu excepția cazului în care acestea sunt deținute de alți titulari) sunt și rămân proprietatea Administrației Grădina Zoologică.
Prin dobândirea calității de vizitator sau utilizator, dobândiți un drept limitat de vizitare sau exploatare non-comercială, informativă, după caz.
În cazul în care doriți să exploatați în orice alt mod elementele, informațiile, materialele, imaginile ori alt material susceptibil în orice mod de a fi purtător de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați anterior oricărei exploatări, acest drept de exploatare fiind acordat individual și exclusiv către dumneavoastră doar prin acordul scris al conducerii Administrației Grădina Zoologică.

3. Restricții privind utilizarea site-ului
Sunteți restricționați în următoarele cazuri și pentru activități precum:
• vânzarea, subconcesionarea, subînchirierea și/sau orice alt mod de comercializare a oricărui material din website;
• folosirea acestui website în orice mod care este sau poate fi dăunator pentru acest site web;
• folosirea acestui website, sau a oricăror materiale, imagini din cadrul website-ului în orice mod în care accesul altor utilizatorilor ai website-ului este afectat;
• folosirea acestui website contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel care poate dăuna imaginii, renumelui sau activității Administrației Grădina Zoologică, sau oricărei persoane;
• angajarea în orice exploatare a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legatură cu acest website;
• folosirea acestui website pentru a se angaja în orice formă de publicitate sau de marketing.
• utilizarea materialelor cuprinse în cadrul website-ului pentru publicitate proprie.
• copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

4. Garanții
Acest website este furnizat ”ca atare” și poate conține erori de publicare, iar Admministrația Grădina Zoologică nu poate garanta funcționarea și/sau afișarea corespunzătoare. În legătură cu informațiile publicate în cadrul website-ului, Administrația Grădina Zoologică depune toate eforturile pentru ca informațiile publicate să fie corecte și complete.
Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni de scriere. Administrația Grădina Zoologică nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de scriere, de afișare, fotografică sau tehnică în legătură cu site-ul nostru. Administrația Grădina Zoologică îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului în orice moment, fără vreo notificare.

5. Limitarea răspunderii
Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că site-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Administrația Grădina Zoologică nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate.
În niciun caz Administrația Grădina Zoologică, nici oricare dintre directori și/sau angajați, afiliați, parteneri nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care decurge din sau în orice fel are legatură cu utilizarea acestui site web, decât dacă o astfel de răspundere este stipulată în mod expres în legislația aplicabilă.
Nu putem fi responsabili pentru eventualele erori survenite ca urmare a implementării de text sau imagine pe website, datorită incompatibilității cu diferite browsere, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei noastre.
Ne declinăm orice responsabilitate cu privire la conținutul sau disponibilitatea informațiilor regăsite în cadrul website-ului și nu putem fi ținuți responsabili pentru funcționarea corectă a website-ului, pentru afișarea corespunzătoare a conținutului sau funcținalitățile oferite, deși depunem toate eforturile ca acestea să funcționeze în parametri normali.
Administrația Grădina Zoologică nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

6. Despăgubiri
Administrația Grădina Zoologică își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în situația încălcării drepturilor deținute și/sau în situația încălcării termenilor și condițiilor stipulate în prezentul document. Astfel, garantați pentru despagubire în cel mai înalt grad Administrația Grădina Zoologică împotriva oricăror și/sau tuturor costurilor, cererilor, acțiunilor în justiție, daune și cheltuieli care apar în orice fel legate de încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre prevederile acestor termeni.

7. Atribuirea
Administrația Grădina Zoologică are dreptul să atribuie, prin transfer, precum și să subcontracteze drepturile și/sau obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni, fără nicio notificare prealabilă.

8. Întregul acord
Acești termeni constituie întregul acord dintre Administrația Grădina Zoologică și dumneavoastră în legatură cu utilizarea acestui website și înlocuiesc toate acordurile anterioare.

9. Legea aplicabilă și jurisdicția
Utilizarea Site-ului și transmiterea solicitărilor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o solicitare din partea dumneavoastră va fi supus instanțelor competente din România.

10. Utilizarea modulelor cookie
Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe Site-ul nostru, folosim fișiere de tip cookie. O parte din aceste module sunt esențiale pentru ca Site-ul să funcționeze. De asemenea, folosim cookies ne-esențiale pentru a colecta informații ce ajută la îmbunătățirea Site-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Politica de cookie, publicată în cadrul website-ului.

11. Prelucrarea Datelor cu caracter personal
Administrația Grădina Zoologică prelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

12. Link-uri către terțe părți
Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive.
Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Cum ne puteți contacta?
Dacă aveți orice întrebare cu privire la acest document, drepturile și obligațiile dumneavoastră, ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos:

Administrația Grădina Zoologică, la oricare din adresele:
contact@bucurestizoo.ro
București, Vadul Moldovei, nr 4, sector 1

 

Ultima editare a avut loc la data de 15.10.2022