Transparență

Informații de interes public

În cadrul platformei online – www.bucurestizoo.ro sunt prezentate informații relevante privind instituția Administrația Grădina Zoologică, precum și informații privind transparența decizională.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

”Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului”

 

În cadrul aceste secțiuni pot fi identificate informații privind:

  • Rapoartele anuale de activitate
  • Formularul privind solicitarea informațiilor de interes public
  • În baza legii 571/2004, cap. IV și a OSGG nr. 600/2018 standardul I- Etică și integritate pct. 1.2.5, există posibilitatea sesizării de către orice persoană a încălcării Codului de Conduită Etică Profesională a salariaților din cadrul Administrației Grădina Zoologică București la adresa de mail: integritate@bucurestizoo.ro

     

    Aviz defrișare 2019