Transparență

Achiziții publice

În cadrul secțiunii Transparență – Achiziții publice pot fi identificate următoarele informații:

 

  • Strategiile anuale de achiziții publice întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

  • Programele anuale de achiziții publice, ce reprezintă anexe la strategiile anuale întocmite de către Autoritatea Contractantă

 

În ceea ce privește toate procedurile de achiziție desfășurate de către Administrația Grădina Zoologică, inclusiv achizițiile directe, acestea pot fi vizualizate în cadrul platformei Sistemului Electronic de Achiziții Publice – www.e-licitatie.ro