Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat anul 2020 drept Anul Internațional al Sănătății Plantelor (IYPH) și pe bună dreptate, este nevoie să înțelegem și să comunicăm o ecuație simplă. Multitudinea de organisme vegetale reprezintă viața însăși, prin procesul de fotosinteză consumă dioxid de carbon și elimină oxigen. Sănătatea lor, bunăstarea plantelor automat ne dă nouă oamenilor posibilitatea de a trăi sănătos! Sunt sursă de aer curat și de hrană, energie, echilibru și armonie.
Informarea și sensibilizarea cu privire la importanța protejării biodiversității este o misiune pe care, anul acesta, toate organismele internaționale de profil o îndeplinesc, aducând în prim plan idei precum evoluția agriculturii, a mediului înconjurător, economiei mondiale, dar și la nivel de comunități și indivizi.
Atât activitatea omului dar și schimbările climatice au modificat ecosistemele, fenomen ce s-a reflectat în dispariție a numeroase specii, pierdere a culturilor alimentare, sărăcie, foamete, mărirea numărului de dăunători, boli.
Faptul că sănătatea plantelor este amenințată înseamnă o sănătate precară a populației globului. Este de datoria noastră, a fiecăruia să înțelegem rolul vital al plantelor, să le ocrotim și să păstrăm o planetă sănătoasă pentru generațiile viitoare.