Transparență

Transparența activității și a documentelor, rapoartelor și studiilor

1. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

1.1      Legislație

– legea nr. 544/2001

1.2      rapoarte anuale de aplicare

– încărcare rapoare anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2. Situații financiare

2.1      Buget

– încarcare buget

2.2. Situația plăților (execuție bugetară)

– încărcare sfârșit de an

2.3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii

– încărcare

 

2.4. Bilanțuri contabile

– încărcare

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice

2.5.2 extras Strategia anuală de achiziții publice

 

2.6. Declarații de avere și de interese

–      încărcare declarație de avere și de interese

 

2.7. Formular solicitare informații de interes public

– generare formular

(alocare adrese de email – @bucurestizoo.ro)