Termeni și condiții

Utilizarea website-ului bucurestizoo.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor și conditiilor expuse mai jos.

Termeni și condiții

  1. Condiții generale de utilizare:

Utilizarea site-ului https://www.bucurestizoo.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligați să accepte de facto termenii și condițiile de utilizare.

Datele personale sunt furnizate de utilizatori în momentul creării unui cont pe site pentru a putea participa în calitate de comentator la dezbaterile propuse de autorii textelor, în momentul participării la campaniile organizate de https://www.bucurestizoo.ro sau prin inscrierea utilizatorilor la serviciul de newsletter.

În momentul creării contului pentru a participa la dezbaterile de pe Republica (prin care primește acordul de a posta comentarii, a vota sau raporta alt comentariu), utilizatorul consimte, prin simpla parcurgere a capitolului Termeni și Condiții, că se abonează la newsletterul https://www.bucurestizoo.ro.

Utilizatorii pot să se dezaboneze prin simpla accesare a butonului “dezabonare” plasat la finalul newsletterului.

Datele colectate de la utilizatori se referă la: nume, prenume, adresa de e-mail și în cazul anumitor campanii, adresa și număr de telefon.

Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

Vezi Credențiale aici.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și conform legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, https://www.bucurestizoo.ro va administra datele furnizate de utilizatori numai în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate. Datele personale furnizate de utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către https://www.bucurestizoo.ro a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statisitică.

Conform legii 677/2001, utilizatorul isi poate exercita urmatoarele drepturi:

  • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  • c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • d) Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legatură cu orice încalcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate companiei noastre: București Zoo, Str. Vadul Moldovei 4, sector 1, București, Romania, cu specificația “În atenția Directorului General sau prin e-mail la adresa contact@bucurestizoo.co

  1. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului https://www.bucurestizoo.ro

Conținutul si design-ul site-ului și baza de date colectată de la utilizatori reprezintă proprietatea https://www.bucurestizoo.ro și sunt protejate de legislația în vigoare in Romania, în privința drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Orice utilizare în alte scopuri decât personale se va face doar cu acordul scris în prealabil al https://www.bucurestizoo.ro.

Este strict interzisă copierea, reproducerea sau vânzarea parțială sau integrală a conținutului.

Este permisă reproducerea a maximum un paragraf pe alte site-uri si publicații online, și numai cu specificarea sursei și cu link catre site-ul https://www.bucurestizoo.ro, după următorul model: Sursa – https://www.bucurestizoo.ro.

Utilizatorii care expediază informații către site-ul https://www.bucurestizoo.ro iși asumă obligația de a nu încălca în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar deține și acceptă implicit ca răspunderea pentru încălcarea acestora le revine în totalitate.

  1. Modificarea termenilor și a condițiilor

https://www.bucurestizoo.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, fără o notificare prealabilă a utilizatorului.