Transparență

Situația drepturilor salariale

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

SALARIILE DE BAZĂ
ale funcțiilor din cadrul Administrației Grădina Zoologică
stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minin brut pe țară garantat în plată, OUG nr.79/2017 de modificare și completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și ale anexei 3 b din HCGMB nr.304/2017
la data de  31.03.2018

 

Nr.

crt

Funcția Nivel studii Grad/Treapta profesională/Gradație Salariu de bază Spor condiții vătămatoare
1. Director S II 13758 2064
2. Șef Serviciu S II 8255 1238
3. Șef Birou S II 7731 1160
4. Șef Formatie M-G II 3074 461
5. Inspector specialitate S IA/5 6369 955
6. Inspector specialitate S IA/3 6061 909
7. Inspector specialitate S I/5 4232 635
8. Referent M IA/5 3553 533
9. Muncitor Calificat M-G I/5 3236 485
10. Muncitor Calificat M-G II/5 3217 482
11. Muncitor Calificat M-G II/4 3139 471
12. Muncitor Calificat M-G II/3 3061 459
13. Muncitor Calificat M-G III/5 3201 480
14. Muncitor Calificat M-G III/2 2899 435
15. Muncitor Calificat M-G IV/5 3186 478
16. Muncitor Calificat M-G IV/4 3106 466
17. Muncitor Calificat M-G IV/0 2555 383
18. Muncitor Necalificat M-G I/5 3173 476
19. Muncitor Necalificat M-G I/4 3093 464
20. Muncitor Necalificat M-G I/3 3017 452
21. Muncitor Necalificat M-G I/2 2873 431

Notă:

  1. Indemnizația lunară pentru titlul știintific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
  2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  3. Pentru perioada 01.07.2017 – 30.11.2018 personalul angajat în cadrul Administratiei Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate o singură dată, în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
  4. Pentru condiții vătămătoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) și (2) din Anexa nr.VIII, Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 și ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.
  5. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim, în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
  6. Nivelul salariului de bază nu depașește nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
  7. Suma sporurilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depășește 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.