Transparență

Situația drepturilor salariale 2019

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

SALARIILE DE BAZĂ 
ale funcțiilor din cadrul Administrației Grădina Zoologică
stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minin brut pe țară garantat în plată, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea  unor acte normative și prorogarea unor termene și HCGMB nr.304/2017, cu modificările și completările ulterioare
la data de 30.09.2019

Nr.

crt

Funcția

Nivel studii

Grad/Treapta profesională/Gradație

Salariu de bază

(lei)

Spor condiții vătămătoare(%)

1

Director

S

II

15062

15%

2

Șef Serviciu

S

II

9038

15%

3

Șef Birou

S

II

8464

15%

4

Auditor

S

IA/5

7665

15%

5

Inspector specialitate

S

IA/5

6972

15%

6

Inspector specialitate

S

IA/4

6802

15%

7

Inspector specialitate

S

I/5

6223

15%

8

Inspector specialitate

S

I/1

5371

15%

9

Inspector specialitate

S

II/5

5728

15%

10

Referent

M

IA/5

4031

15%

11

Referent-casier

M

I/5

3734

15%

12

Îngrijitor

M,G

Gradatia 5

3817

15%

13

Îngrijitor

M,G

Gradatia 4

3723

15%

14

Îngrijitor

M,G

Gradatia 3

3632

15%

15

Îngrijitor

M,G

Gradatia 2

3459

15%

16

Îngrijitor

M,G

Gradatia 1

3295

15%

17

Muncitor Calificat

M-G

I/5

3717

15%

18

Muncitor Calificat

M-G

I/4

3625

15%

19

Muncitor Calificat

M-G

II/5

3524

15%

20

Muncitor Calificat

M-G

II/3

3353

15%

21

Muncitor Calificat

M-G

II/2

3193

15%

22

Muncitor Calificat

M-G

III/5

3507

15%

23

Muncitor Calificat

M-G

IV/5

3486

15%

24

Muncitor Calificat

M-G

IV/0

2798

15%

25

Muncitor Necalificat

M-G

I/5

3476

15%

2226

Muncitor Necalificat

M-G

I/0

2789

15%

 

 1. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Personalul angajat în cadrul Administrației Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, precum si ale art.36 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea  unor acte normative și prorogarea unor termene.
 4. Pentru condiții vătămătoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) si (2) din Anexa nr.VIII , Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 și ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală, acordat proportional cu timpul lucrat în aceste condiții.
 5. Personalul angajat în cadrul Administrației Grădina Zoologică beneficiază de indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, respectiv 347 lei lunar, acordată proporțional cu timpul lucrat, conform prevederilor art.18 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art.36 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 6. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim, în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 7. Nivelul salariului de bază nu depășește nivelul indemnizatiei lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
 8. Suma sporurilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depășește 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.

 

_________________________________________________________________________


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                                                       
ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

SALARIILE DE BAZĂ 
ale funcțiilor din cadrul Administrației Grădina Zoologică
stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minin brut pe țară garantat în plată, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și HCGMB nr.304/2017, cu modificările și completările ulterioare
2019

 

Nr.

crt

Funcția

Nivel studii

Grad/Treapta profesională/Gradație

Salariu de bază

Spor condiții vătămătoare

1

Director

S

II

15062

15%

2

Șef Serviciu

S

II

9038

15%

3

Șef Birou

S

II

8464

15%

4

Auditor

S

IA

7665

15%

5

Inspector specialitate

S

IA/5

6972

15%

6

Inspector specialitate

S

IA/4

6802

15%

7

Inspector specialitate

S

I/5

6223

15%

8

Inspector specialitate

S

II/5

5728

15%

9

Referent

M

IA/5

4031

15%

10

Referent-casier

M

I/5

3734

15%

11

Îngrijitor

M,G

Gradația 5

3817

15%

12

Îngrijitor

M,G

Gradația 4

3723

15%

13

Îngrijitor

M,G

Gradația 3

3632

15%

14

Îngrijitor

M,G

Gradația 2

3459

15%

15

Îngrijitor

M,G

Gradația 1

3295

15%

16

Muncitor Calificat

M-G

I/5

3717

15%

17

Muncitor Calificat

M-G

II/5

3524

15%

18

Muncitor Calificat

M-G

III/5

3507

15%

19

Muncitor Calificat

M-G

IV/5

3486

15%

20

Muncitor Calificat

M-G

IV/0

2798

15%

21

Muncitor Necalificat

M-G

I/4

3388

15%

22

Muncitor Necalificat

M-G

I/2

3149

15%

 

Notă:

 

 1. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Personalul angajat în cadrul Administrației Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
 4. Pentru condiții vătămatoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) și (2) din Anexa nr.VIII , Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 și ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.
 5. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim, în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 6. Nivelul salariului de bază nu depășește nivelul indemnizatiei lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
 7. Suma sporurilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depășește 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.                                                                                                                                                                           

 

___________________________________________________________________________

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                                                        ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

SALARIILE DE BAZĂ

 

ale funcțiilor din cadrul Administrației Grădina Zoologică stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale  HCGMB nr.367/2018  de modificare și completare a anexei 3 b din HCGMB nr.304/2017 și ale HCGMB nr.644/2018 de aprobare a organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției
la data de 19.10.2018

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională/Gradație

Salariu de bază

Spor condiții vătămătoare

1.

Director

S

II

13758

15%

2.

Șef Serviciu

S

II

8256

15%

3.

Șef Birou

S

II

7732

15%

5.

Inspector specialitate

S

IA/5

6369

15%

6.

Inspector specialitate

S

IA/3

6061

15%

7.

Inspector specialitate

S

I/5

5684

15%

8.

Inspector specialitate

S

I/1

4905

15%

9.

Referent

M

IA/5

3683

15%

10.

Muncitor Calificat

M-G

I/5

3395

15%

11.

Muncitor Calificat

M-G

II/5

3218

15%

12.

Muncitor Calificat

M-G

III/5

3203

15%

13.

Muncitor Calificat

M-G

IV/5

3185

15%

14.

Muncitor Calificat

M-G

IV/0

2556

15%

15.

Îngrijitor

M-G

Gradația 5

3487

15%

16.

Îngrijitor

M-G

Gradația 4

3401

15%

17.

Îngrijitor

M-G

Gradația 3

3318

15%

18.

Îngrijitor

M-G

Gradația 2

3160

15%

19.

Îngrijitor

M-G

Gradația 1

3009

15%

20.

Muncitor Necalificat

M-G

I/5

3174

15%

21.

Muncitor Necalificat

M-G

I/4

3096

15%

22.

Muncitor Necalificat

M-G

I/3

3020

15%

23.

Muncitor Necalificat

M-G

I/2

2876

15%

 

 

 

Notă:

 

 1. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Pentru perioada 01.07.2017 – 30.11.2018 personalul angajat în cadrul Administratiei Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate o singură dată, în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
 4. Pentru condiții vătămătoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) și (2) din Anexa nr.VIII , Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 și ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.
 5. Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim, în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 6. Nivelul salariului de bază nu depaseste nivelul indemnizatiei lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
 7. Suma sporurilor și indemnizatiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depaseste 30% din suma salariilor de bază și a indemnizatiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                                                    ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

SALARIILE DE BAZĂ  
ale funcțiilor din cadrul Administratiei Gradina Zoologică
stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minin brut pe țară garantat în plată, și ale anexei 3 b din HCGMB nr.304/2017 la data de 30.09.2018

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Funcția

Nivel studii

Grad/Treapta profesionala/Gradație

Salariu de bază

Spor condiții vătămatoare

1.

Director

S

II

13758

15%

2.

Șef Serviciu

S

II

8255

15%

3.

Șef Birou

S

II

7731

15%

4.

Șef Formație

M-G

II

3074

15%

5.

Inspector specialitate

S

IA/5

6369

15%

6.

Inspector specialitate

S

IA/3

6061

15%

7.

Inspector specialitate

S

I/5

4232

15%

8.

Inspector specialitate

S

I/1

4786

15%

9.

Referent

M

IA/5

3553

15%

10.

Muncitor Calificat

M-G

I/5

3236

15%

11.

Muncitor Calificat

M-G

II/5

3217

15%

12.

Muncitor Calificat

M-G

II/4

3139

15%

13.

Muncitor Calificat

M-G

II/3

3061

15%

14.

Muncitor Calificat

M-G

II/1

2849

15%

15.

Muncitor Calificat

M-G

III/5

3201

15%

16.

Muncitor Calificat

M-G

III/2

2899

15%

17.

Muncitor Calificat

M-G

IV/5

3186

15%

18.

Muncitor Calificat

M-G

IV/4

3106

15%

19.

Muncitor Calificat

M-G

IV/0

2555

15%

20.

Muncitor Necalificat

M-G

I/5

3173

15%

21.

Muncitor Necalificat

M-G

I/4

3093

15%

22.

Muncitor Necalificat

M-G

I/3

3017

15%

23.

Muncitor Necalificat

M-G

I/2

2873

15%

 

Notă:

 

 1. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Pentru perioada 01.07.2017 – 30.11.2018 personalul angajat în cadrul Administrației Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate o singură dată, în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
 4. Pentru condiții vătămatoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) și (2) din Anexa nr.VIII , Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 si ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.
 5. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim , în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 6. Nivelul salariului de bază nu depășește nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
 7. Suma sporurilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depaseste 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.

 

 

________________________________________________________________________

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

 

SALARIILE DE BAZĂ
ale funcțiilor din cadrul Administrației Grădina Zoologică
stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minin brut pe țară garantat în plată, OUG nr.79/2017 de modificare și completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și ale anexei 3 b din HCGMB nr.304/2017
la data de  31.03.2018

 

 

 

Nr.

crt

Funcția Nivel studii Grad/Treapta profesională/Gradație Salariu de bază Spor condiții vătămatoare
1. Director S II 13758 2064
2. Șef Serviciu S II 8255 1238
3. Șef Birou S II 7731 1160
4. Șef Formatie M-G II 3074 461
5. Inspector specialitate S IA/5 6369 955
6. Inspector specialitate S IA/3 6061 909
7. Inspector specialitate S I/5 4232 635
8. Referent M IA/5 3553 533
9. Muncitor Calificat M-G I/5 3236 485
10. Muncitor Calificat M-G II/5 3217 482
11. Muncitor Calificat M-G II/4 3139 471
12. Muncitor Calificat M-G II/3 3061 459
13. Muncitor Calificat M-G III/5 3201 480
14. Muncitor Calificat M-G III/2 2899 435
15. Muncitor Calificat M-G IV/5 3186 478
16. Muncitor Calificat M-G IV/4 3106 466
17. Muncitor Calificat M-G IV/0 2555 383
18. Muncitor Necalificat M-G I/5 3173 476
19. Muncitor Necalificat M-G I/4 3093 464
20. Muncitor Necalificat M-G I/3 3017 452
21. Muncitor Necalificat M-G I/2 2873 431

 

Notă:

 

 1. Indemnizația lunară pentru titlul știintific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%, conform prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Pentru perioada 01.07.2017 – 30.11.2018 personalul angajat în cadrul Administratiei Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei, acordate o singură dată, în baza prevederilor OUG nr.46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
 4. Pentru condiții vătămătoare se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, conform prevederilor art.1 alin.(1) și (2) din Anexa nr.VIII, Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 și ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.
 5. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim, în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 6. Nivelul salariului de bază nu depașește nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017.
 7. Suma sporurilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru vacanță, acordate cumulate pe total buget, nu depășește 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017.