Prezentare generală

Rapoarte de activitate

Administrația Grădina Zoologică a asigurat pe întreg parcursul anului 2017 aplicarea strategiei de dezvoltare pornind de la analiza situației actuale atât din perspectiva intern organizațională, cât și prin raportare la contextul internațional privind necesitatea de consolidare a eforturilor grădinilor zoologice în aplicarea măsurilor de conservare a speciilor. Numărul ridicat al vizitatorilor anuali ai grădinii zoologice (peste 150.000) indică aspectul că Grădina Zoologică București reprezintă un punct de atracție atât pentru cetățenii Bucureștiului, dar și pentru cei din alte zone.

Cerințele minime dezvoltate la nivel național, comunitar și internațional pentru grădinile zoologice, au impus Administrației Grădina Zoologică stabilirea unei strategii de dezvoltare bazată pe patru arii de acțiune: ANIMALE – VIZITATORIEDUCAȚIEEFICIENȚĂ ECONOMICĂ.

În acest sens în anul 2017 a fost elaborată și implementată o direcție strategică – realizată prin patru arii de acțiune, al cărei principal scop este determinat de consolidarea Administrației Grădina Zoologică București, prin obținerea de rezultate semnificative și tangibile, prin valorificarea experiențelor în sensul mijlocirii cadrului de legătură între vizitatori și viața sălbatică, precum și pentru consolidarea Administrației Grădina Zoologică a instituție de reper a Municipiul București.

 

ANIMALE

Îngrijirea captivă și bunăstarea tuturor animalele au reprezentat activitățile primordiale desfășurate de Administrația Grădina Zoologică București. Nevoia de a ține animalele în captivitate trebuie să fie adaptată, fără compromisuri privind bunăstarea lor. Gestionarea Planului Colecției de animale reprezintă un proces continuu, privind achiziționarea unor noi specii, precum și privind schimburile realizate cu alte grădini zoologice. Pentru Gradina Zoologică București, transformarea colecției este un proces pe termen lung, dar care se impune având în vedere vârsta anumitor exemplare din cadrul Colecției. O acțiune esențială a fost reprezentată de îmbunătățirea și modernizarea amplasamentelor atât pentru a asigura confortul și dezvoltarea comportamentului natural specific al animalelor, dar și pentru vizitatori, în sensul creării unui ansamblu în cadrul căruia vizitatorilor să li se creeze percepția de pătrundere în zonele animalelor, pentru a putea observa comportamentul natural al acestora.
                 VIZITATORI

Administrația Grădina Zoologică oferă o bază inovatoare pentru vizitatori de a percepe fauna sălbatică prin activități de recreere și educație, pentru a inspira vizitatorii în sensul conștientizării măsurilor necesare de conservare, măsuri care fac o diferență pozitivă majoră pentru mediul inconjurător.

De asemenea, instituția intenționează transformarea vizitelor în minunate zile petrecute cu familia, prin asigurarea unui plus, respectiv motivație activă de implicare în acțiuni de conservare. Experiențele de învățare devin mult mai active și mai interactive, cu tactici care implică persoanele de toate vârste.

                 EDUCAȚIE

Dezvoltarea programelor educative reprezintă un aspect esențial pentru Administrația Grădina Zoologică. Inițierea unor proiecte în mediile universitare pentru atragerea și formarea specialiștilor în domeniul vieții sălbatice, precum și atragerea publicului tânăr prin stimularea interesului pentru natură reprezintă acțiuni esențiale desfășurate de către Administrația Grădina Zoologică în anul 2017.

În 2017 am încercat implicarea în mod activ a vizitatorilor în activități importante de protejare a mediului și a speciilor amenințate – atât în timpul unei vizite desfășurate la grădina zoologică sau printr-o interacțiune cu platformele noastre online.

 

Stimularea interesului pentru cunoaștere și acțiune în privința salvării vieții și a habitatelor sălbatice amenințate prezintă o importanță deosebită. Implementarea acțiunilor de educare în raport de mijloacele specifice de comunicare ale secolului XXI a impus crearea unei platforme de informare și educare [bucurestizoo.ro], la care utilizatorii mediului online să poată avea acces.

 

De asemenea intensificarea numărului de evenimente prin crearea unor acțiuni tematice având ca principal scop conștientizarea necesității de protejare a mediului înconjurător, a faunei și florei sălbatice au reprezentat acțiuni specifice desfășurate în anul 2017.

 

Dezvoltarea proiectului inițiat în anul 2017 – Școala Zoo prin concretizarea unor colaborări cu grădinițe, școli și licee în vederea participării și susținerii lecțiilor de biologie sau zoologice în cadrul Grădinii Zoologice reprezintă o activitate ce urmează a fi menținută de către Administrația Grădina Zoologică, ca parte componentă a strategiei de dezvoltare implementate.

 

     OPORTNITATE ȘI   EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

Planificarea și execuția bugetară este raportată exclusiv la necesitățile reale, oportune și justificate prin angajarea fondurilor publice. De asemenea utilizarea fondurilor bugetare este axată pe cele trei arii principale – animale – vizitatori – educație, fiind asigurată respectarea cadrului legal aplicabil.

 

Raport de activitate Administrația Grădina Zoologică 2019

Raport de activitate Administrația Grădina Zoologică 2018 

Raport de activitate Administrația Grădina Zoologică 2017