Prezentare generală

Anunțuri de angajare

Centralizator rezultate finale la concursul din 05.09-10.09.2019

Centralizator cu rezultatul probei interviu la concursul din 05.09-10.09.2019 

Centralizator proba practică la concursul din 05.09.2019-10.09.2019

Centralizator proba scrisă la concursul din 05.09.2019-10.09.2019

Centralizator rezultat selecție dosare concurs 05.09.2019-10.09.2019

Anunț concurs 05-10.09.2019

Bibliografie și condiții specifice Auditori

Bibliografie și condiții specifice Inspector Specialitate I

Bibliografie și condiții specifice Referent IA

Bilbliografie și condiții specifice Îngrijitori și Muncitori Calificați

Centralizator promovare grad profesional superior

Anunț promovare grad superior

Centralizatorul cu rezultatele finale

Centralizatorul cu rezultatele probei interviu

Centralizator concurs

Centralizator rezultate proba scrisă promovare

Centralizator selecție dosare concurs

Anunț concurs 2019 posturi execuție

Bibliografie și condiții specifice referent IA

Bibliografie și condiții specifice insp. spec. I

Bibliografie și condiții specifice auditori 

Bibliografie și condiții specifice îngrijitori și muncitori calificați

Anunț promovare funcție abs. studii superioare

Bibliografie Inspector specialitate

 

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu auditori

Centralizator interviu muncitori

Centralizator interviu Șef Birou

Centralizator probă scrisă Șef Birou și Referent

Centralizator proba practică

Centralizator probă scrisă auditori

Centralizator selecție dosare concurs

Anunț concurs 2018 posturi execuție 

Anunț concurs decembrie 2018 promovare funcții de conducere vacante

Bibliografie și condiții specifice îngrijitori și muncitori calificați

Bibliografie și condiții specifice auditori 

Bibliografie și condiții specifice insp. spec. I

Bibliografie și condiții specifice referent IA

Bibliografie și condiții specifice șef birou achiziții

Bibliografie și condiții specifice șef birou RU 

Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat în perioada 29-31.10.2018

Centralizator cu rezultatele probei interviu din 31.10.2018

Centralizator cu rezultatele probei scrise din 29-31.10.2018

Centralizator rezultat selecție dosare concurs 29-31.10.2018

 

Centralizatorul cu rezultatele finale la concursul din 27-29.06.2018

Centralizatorul cu rezultatele probei interviu la concursul din 27-29.06.2018

Centralizatorul cu rezultatele probei scrise la concursul din 27–29.06.2018

Centralizatorul cu selecția dosarelor la concursul din 27-29.06.2018

Concurs 27.06.2018 

 

Centralizatorul cu rezultatele probei interviu 14-18.06.2018

Centralizator rezultate proba practică 14-18.06.2018 

Centralizator selecție dosare candidați înscriși la concurs 14-18.06.2018

Concurs 14.06.2018

 

Centralizator rezultate finale 22-24.05.2018

Centralizator concurs 22-24.05.2018

Centralizator concurs 22-24.05.2018

Concurs 22.05.2018

 

Bibliografie și condiții specifice inspector IA

Bibliografie și condiții specifice inspector II

Anunț concurs 2018 Posturi Vacante

Concurs 25.04.2018