Prezentare generală

Legislația, conducerea, organizarea, programele și rapoartele/studiile

Administrația Grădina Zoologică este serviciu public cu personalitate juridică înființată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului București nr. 72/1992, 66 și 83-1993. Scopul instituției este furnizarea către populație de servicii cu scop instructiv – educativ și de agrement. Instituția este finanțată din venituri extrabugetare (venituri proprii) și din subvenții acordate din bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Gradina Zoologică, se intinde pe o suprafață totală de 5.85 ha, care întreține și expune colecții de animale vii, sălbatice, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate: conservarea faunei (având prioritate speciile amenințate cu dispariția) și instruirea, educarea și recreerea publicului vizitator. În prezent, Gradina Zoologică expune 232 de specii de animale exotice si un număr de  2127 de exemplare.

Conform legislației naționale [Legea nr. 191/2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice] grădina zoologică reprezintă o unitate permanentă care deține animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului, o perioadă de minimum 7 zile pe an.

Directiva Consiliului European 1999/22/CE din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice definește „grădinile zoologice” ca reprezentând toate unitățile permanente în care se dețin animale din specii sălbatice în scopul prezentării către public pentru o perioadă de minim 7 zile pe an, cu excepția circurilor, magazinelor de animale de companie și unităților pe care statele membre le scutesc de cerințele prezentei directive pe baza motivului că nu expun publicului un număr semnificativ de animale sau specii și că această scutire nu aduce atingere obiectivelor prezentei directive.

Misiunea Grădinii Zoologice București este axată pe următoarele

  1. participarea la activități de educare și cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a tehnicilor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la reproducerea în captivitate, repopulare sau reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural;
  2. promovarea educării și sensibilizarii publicului cu privire la conservarea biodiversității, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse si la habitatele lor naturale.
  3. menținerea animalelor în conditii care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunatățiri specifice aduse amplasamentelor; mentinerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru alimentație și îngrijire veterinară;
  4. asigurarea și menținerea securității și sănătății animalelor, inclusiv prin măsuri efective de prevenire a evadarii animalelor pentru a evita posibilele pericole și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunatorilor și epidemiilor;
  5. păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția de animale a Adminstrației Grădina Zoologică, adecvate speciilor înregistrate, precum și asigurarea schimbului de informații prin utilizarea de sisteme integrate la nivel internațional (Species).

PLANUL COLECȚIEI DE ANIMALE DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREȘTI