Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și a Acvariilor, EAZA

Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și a Acvariilor [European Association of Zoos and Aquaria – în continuare EAZA], înființată în anul 1992, reprezintă cea mai mare asociație a grădinilor zoologice și a acvariilor din lume, fiind formată din 345 de instituții membre din cadrul a 41 de state din Europa și Orientul Mijlociu, incluzând membrii din 25 de state din cele 27 din cadrul Uniunii Europene.

Misiunea Asociației Europene a Grădinilor Zoologice și a Acvariilor constă în facilitarea cooperării între grădinile zoologice și acvariile Comunității Europene, având ca obiectiv principal menținerea unor standarde corespunzătoare pentru animalele captive și pentru prezentarea acestora către public, precum și participarea la cercetările științifice și la conservarea biodiversității la nivel mondial. Aceste obiective vor fi atinse prin stimularea și coordonarea eforturilor Comunității în educație, conservare și cercetare științifică, prin cooperarea tuturor organizaților relevante și prin influențarea creării unui context legislativ adecvat aplicabil la nivelul Uniunii Europene.

Pe lângă susținerea membrilor EAZA în inițiativele proprii de bunăstare a animalelor, EAZA a adoptat o abordare multidimensională și multidisciplinară de promovare a bunăstării animalelor. Acest lucru este susținut prin intermediul Comitetului EAZA pentru asistență tehnică, al Academiei EAZA și al Grupului de lucru EAZA pentru bunăstarea animalelor; plus fonduri generoase de la Fondation Segré și Asociația Mondială a Acvariilor zoologice (WAZA), toate acestea urmărind să ghideze și să sprijine instituțiile în ceea ce privește cele mai bune practici de bunăstare a animalelor și standardele de management zoo.

 

Ce este bunăstarea?

Bunăstarea animalelor se referă la bunăstarea fiziologică și psihologică a animalelor – în mod eficace, cum se comportă animalul individual, mental și fizic, într-un moment particular. Aceasta înseamnă adoptarea unei abordări multidisciplinare bazate pe dovezi științifice care să asigure că nevoile și dorințele animalului sunt îndeplinite. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, furnizarea de îngrijiri veterinare eficiente, respectarea cerințelor dietetice, oferind animalelor posibilitatea de a-și realiza repertoriul comportamental specific speciilor și de a promova stări emoționale pozitive.

Știința bunăstării animalelor a progresat în ultimii ani, iar metodele prin care evaluăm bunăstarea continuă să evolueze. Noile cercetări și noile idei ne împărtășesc înțelegerea nevoilor și dorințelor specifice speciilor, individuale. Prin efectuarea acestor cercetări și prin aplicarea cunoștințelor dobândite, cele mai bune practici privind bunăstarea animalelor continuă să progreseze.

Federația Grădinilor Zoologice și Acvariilor din România (FGZAR), organizație înființată la inițiativa Zoo București este recunoscută de către EAZA, ca membru asociat.